5 câu nói dối của mẹ

Mẹ dạy con không được nói dối, nói dối là xấu lắm nhưng chính mẹ lại nhiều lần nói dối...

thất bại đến từ đâu?

Nếu bạn đã cố gắng hết sức nhưng lần này đến lần khác đều gặp thất bại thì có lẽ...

Ở đâu có ý chí và sự tin tưởng, ở đó có thành công

Nhưng chỉ cần có một ý chí kiên định, một quyết tâm không gì lay chuyển nổi, con người sẽ...