Hôm nay bạn chia sẻ gì với mọi người?
Administrator Câu Chuyện Hay

Bước qua cái tuổi 30: Đàn ông không còn quyền nghèo khó, phía trước là bầu trời, nhưng...

Chủ nghĩa anh hùng thực sự, chính là nhìn thấy rõ được mặt sau của cuộc sống, nhưng vẫn có...

trumoftrums Câu Chuyện Hay

5 câu nói dối của mẹ

Mẹ dạy con không được nói dối, nói dối là xấu lắm nhưng chính mẹ lại nhiều lần nói dối...

trumoftrums Câu Chuyện Hay

thất bại đến từ đâu?

Nếu bạn đã cố gắng hết sức nhưng lần này đến lần khác đều gặp thất bại thì có lẽ...

trumoftrums Câu Chuyện Hay

Ở đâu có ý chí và sự tin tưởng, ở đó có thành công

Nhưng chỉ cần có một ý chí kiên định, một quyết tâm không gì lay chuyển nổi, con người sẽ...

nguyen thang Câu Chuyện Hay

Đừng bao giờ từ bỏ

Khi gặp thất bại, bạn chọn đứng dậy hay từ bỏ?

nguyen thang Câu Chuyện Hay

Chỉ năm phút nữa thôi

Cuộc sống luôn cần những lần đánh đổi và sự ưu tiên lớn lao nhất luôn luôn phải là gia...